SYSTEMY jakości

Jakość procesów produkcyjnych w zakładzie jest monitorowana w sposób kompleksowy i ciągły.

W zakładzie wdrożyliśmy szereg procedur stanowiących spełnienie wymagań standardu IFS oraz szczegółowych wytycznych naszych Klientów.

Podstawą do tworzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności jest System Analizy zagrożeń I Krytycznych Punktów Kontrolnych #HACCP wdrożyliśmy w naszej firmie już w  roku 2004.  System jest ukierunkowany na zapewnienie bezpieczeństwa pakowanej przez nas żywności.

Od roku 2020 działamy i prowadzimy procesy pakowania żywności zgodnie ze standardem #IFS Food.  Standard ten jest kluczowy dla Klientów współpracujących ze spożywczymi sieciami handlowymi.

Produkty ekologiczne podlegające w naszej firmie procesom copackingu i comanufacturingu wymagają specyficznych, dodatkowych warunków wynikających z treści rozporządzenia. W roku 2021 uzyskaliśmy Certyfikat Pakowania Produktów Ekologicznych.