Zadzwoń

Napisz

Jakość i bezpieczeństwoNaszym priorytetem jest zapewnienie klientom najwyższej jakości świadczonych usług oraz dbanie o ich bezpieczeństwo. W tym celu w 2004 roku wdrożyliśmy system Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli HACCP.


Najwyższa jakość usług

Zapewniamy naszym klientom najwyższą jakość usług, która jest dla nas priorytetem oraz dbamy o ich bezpieczeństwo. W tym celu w 2004 roku wdrożyliśmy system Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli HACCP według normy duńskiej DS 3027 E:2002, który w roku 2009 został udoskonalony. System funkcjonuje obecnie według Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, REV 4 (2003).

Magazyn oraz hale produkcyjne objęte są 24-godzinnym systemem kontroli temperatury i wilgotności powietrza. Służą do tego wyspecjalizowane urządzenia pomiarowe, które na bieżąco monitorują temperaturę i wilgotność powietrza celem utrzymania jej w stałych, wymaganych parametrach.

Cały teren firmy APACK Sp. z o.o. jest objęty całodobowym monitoringiem Agencji Detektywistycznej i Ochrony JOKER oraz wewnętrzną ochroną firmy. Obszar pakowania oraz magazynu nadzoruje dodatkowo system CCTV.


Wszystkie towary i produkty wykorzystywane w procesie pakowania objęte są ubezpieczeniem.

W naszej firmie odbył się również Audyt Etyczny według standardu SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) 4 Pillar, który został przeprowadzony przez niezależną od stron współpracy, zewnętrzną, uprawnioną jednostkę certyfikacyjną. (Procedura audytowa została opracowana przez organizację non-profit - SEDEX.)

Audyt ten pozwolił ocenić naszą firmę pod kątem przestrzegania przepisów: Kodeksu Pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, PPOŻ oraz standardów etycznych. Ze względu na wybór wersji 4 Pillar audyt dodatkowo obejmował weryfikację poczynań firmy w zakresie BUSINESS PRACTICES oraz bardziej szczegółową ocenę obszaru związanego z ochroną środowiska.

Pozytywny wynik audytu jest dla nas kolejnym potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług oraz  prawidłowości funkcjonowania firmy. Obiektywna i pozytywna ocena firmy zewnętrznej, przeprowadzającej audyt to gwarancja rzetelności dla naszych klientów.