Pakowanie to nasza pasja...
od pomysłu do realizacji
Kompleksowa obsługa
logistyczna
Jakość i terminowość

Ochrona środowiska

Świadomie chronimy środowisko naturalne korzystając z najbardziej ekologicznej energii oraz stosując metodę recyclingu, co potwierdzają uzyskane przez nas certyfikaty.

Materiały wykorzystywane w procesie produkcji są w dużej mierze surowcami odzyskiwalnymi, naddającymi się do ponownego przetworzenia. Odpady poprodukcyjne są zatem segregowane i przeznaczane do późniejszego przetworzenia, a następnie do ponownego wykorzystania.

Zaufali nam: