Pakowanie to nasza pasja...
od pomysłu do realizacji
Kompleksowa obsługa
logistyczna
Jakość i terminowość

Dotacje na kapitał obrotowy

Apack Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje PROGRAM OPERACYJNY

Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

 

Cel Projektu: Celem projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Planowane efekty: Utrzymanie działalności  gospodarczej przez okres 3 miesięcy

Wartość projektu : 252 664.47 zł

Wkład Funduszy Europejskich : 252 664.47 zł

 

 

Zaufali nam: