Pakowanie to nasza pasja...
od pomysłu do realizacji
Kompleksowa obsługa
logistyczna
Jakość i terminowość

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa APACK poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.

Przedsiębiorstwo APACK Sp. w o.o. realizuje projekt pn.: „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa APACK poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań” w ramach działania WRPO 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Tytuł projektu: „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa APACK poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.”

Numer projektu: RPWP.01.05.02-30-0345/15

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy APACK poprzez inwestycje w środki trwałe wprowadzające na polski rynek innowacyjną technologię poprzez „Zakup automatu do produkcji opakowań i pakowania 1 szt.”, dzięki wprowadzeniu 7 całkiem nowych produktów/usług oraz 2 znacznie udoskonalonych technologiczne.

Do osiągnięcia celu głównego prowadzić będzie realizacja następujących celów cząstkowych:

- zakup 6 środków trwałych celem rozszerzenia oferty i wprowadzenia 7 nowych produktów/usług oraz 2 udoskonalonych,

- zakup automatu do pakowania celem wprowadzenia innowacji procesowej i organizacyjnej,

- transfer innowacyjnych technologii do przedsiębiorstwa,

- wzrost jakości świadczonych usług dzięki zakupowi detektora, kontrolera wagowego i aparatu rentgenowskiego,

- utworzenie 10 nowych miejsc pracy w oparciu o politykę zrównoważonego rozwoju,

- zastosowanie ICT w przedsiębiorstwie-budowa gospodarki opartej na wiedzy,

- ochrona środowiska naturalnego–dzięki zakupowi automatu.

Planowane efekty: Długotrwała poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa APACK Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii.

Wartość projektu: 1 835 985,33 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 522 434,85 zł

 

Zaufali nam: