Zadzwoń

Napisz

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa APACK poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań

Przedsiębiorstwo APACK sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa APACK poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań” w ramach działania WRPO 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa APACK poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.”

Numer projektu: RPWP.01.05.02-30-0345/15

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy APACK poprzez inwestycje w środki trwałe wprowadzające na polski rynek innowacyjną technologię poprzez „Zakup automatu do produkcji opakowań i pakowania 1 szt.”, dzięki wprowadzeniu 7 całkiem nowych produktów/usług oraz 2 znacznie udoskonalonych technologiczne. Do osiągnięcia celu głównego prowadzić będzie realizacja następujących celów cząstkowych:

  • zakup 6 środków trwałych celem rozszerzenia oferty i wprowadzenia 7 nowych produktów/usług oraz 2 udoskonalonych,
  • zakup automatu do pakowania celem wprowadzenia innowacji procesowej i organizacyjnej,
  • transfer innowacyjnych technologii do przedsiębiorstwa,
  • wzrost jakości świadczonych usług dzięki zakupowi detektora, kontrolera wagowego i aparatu rentgenowskiego,
  • utworzenie 10 nowych miejsc pracy w oparciu o politykę zrównoważonego rozwoju,
  • zastosowanie ICT w przedsiębiorstwie-budowa gospodarki opartej na wiedzy,
  • ochrona środowiska naturalnego–dzięki zakupowi automatu.

Planowane efekty: Długotrwała poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa APACK Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii.

Wartość projektu: 1 835 985,33 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 522 434,85 zł