Zadzwoń

Napisz

Przetarg – bezdotykowa drukarka atramentowa (Zakończony)

Zapytanie ofertowe nr 4/05/2017/WRPO 1.5.2_2015 z dn. 19.05.2017 roku na Dostawa nowego i nieużywanego urządzenia – Drukarki do zadruku opakowań – 1 szt. Bezdotykowa drukarka atramentowa typu ink-jet wraz z transporterem służąca do nanoszenia zmiennych informacji na produktach i opakowaniach jednostkowych, drukującą datę, serię i tekst na różnego typu podłożach.

W związku z realizacją projektu nr RPWP.01.05.02-30-0345/15, tytuł: „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa APACK poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań” w ramach działania WRPO 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, firma APACK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwraca się z prośbą o złożenie oferty na następujący przedmiot zamówienia: Dostawa nowego i nieużywanego urządzenia – Drukarki do zadruku opakowań – 1 szt. Bezdotykowa drukarka atramentowa typu ink-jet wraz z transporterem służąca do nanoszenia zmiennych informacji na produktach i opakowaniach jednostkowych, drukującą datę, serię i tekst na różnego typu podłożach.

Szczegóły zapytania oraz specyfikacja zamieszczone zostały w załączonym pliku - Zapytanie ofertowe 4/05/2017/WRPO 1.5.2_2015

Termin składania ofert: 22.06.2017r. do godz. 15:00

Ofertę należy składać w formie pisemnej w języku polskim wraz z wszystkimi wymienionymi załącznikami. Nie dopuszcza się złożenia oferty w wersji elektronicznej.

Pobierz zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe 04-05-2017 WRPO 1.5.2 2015,

Załącznik do zapytania ofertowego 04-05-2017 WRPO 1.5.2 2015 wersja-edytowalna


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego nr 4/05/2017/WRPO 1.5.2_2015 z dn. 19.05.2017r.

W dniu 13.06.2017 roku na adres e-mail Apack Sp. z o.o. wpłynęło od Potencjalnego Oferenta następujące zapytanie dotyczące Zapytania ofertowego 4/05/2017/WRPO 1.5.2_2015 z dn. 19.05.2017r. na Dostawę nowego i nieużywanego urządzenia – Drukarki do zadruku opakowań – 1 szt. Bezdotykowa drukarka atramentowa typu ink-jet wraz z transporterem służąca do nanoszenia zmiennych informacji na produktach i opakowaniach jednostkowych, drukującą datę, serię i tekst na różnego typu podłożach.

1. Przygotowuję ofertę pod zapytanie, w treści formularza Ofertowego w Oświadczeniu pkt 5 jest zapis o podpisaniu Umowy. Proszę o przesłanie wzoru umowy.

W związku z powyższym zapytaniem dotyczącym Zapytania ofertowego nr 4/05/2017/WRPO 1.5.2_2015 z dn. 19.05.2017r. Zamawiający – Apack Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi:

1. Zamawiający nie posiada wzoru umowy. Umowa zawierana jest na wzorze Dostawcy. Umowa musi zawierać wszystkie elementy i warunki wynikające z Zapytania ofertowego nr 4/05/2017/WRPO 1.5.2_2015 z dn. 19.05.2017r.


Informacja o wynikach postępowania nr 4/05/2017/WRPO 1.5.2_2015.

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 4/05/2017/WRPO 1.5.2_2015 z dn. 19.05.2017 roku do pobrania - Pobierz