Zadzwoń

Napisz

Przetarg – rentgenowski detektor zanieczyszczeń i wad (Zakończony)

Zapytanie ofertowe nr 3/05/2017/WRPO 1.5.2_2015 z dn. 19.05.2017 roku na Dostawa nowego i nieużywanego urządzenia – Detektora rentgenowskiego – 1 szt. Rentgenowski detektor zanieczyszczeń i wad.

W związku z realizacją projektu nr RPWP.01.05.02-30-0345/15, tytuł: „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa APACK poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań” w ramach działania WRPO 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, firma APACK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwraca się z prośbą o złożenie oferty na następujący przedmiot zamówienia: Dostawa nowego i nieużywanego urządzenia – Dostawa nowego i nieużywanego urządzenia – Detektora rentgenowskiego – 1 szt. Rentgenowski detektor zanieczyszczeń i wad.

Szczegóły zapytania oraz specyfikacja zamieszczone zostały w załączonym pliku - Zapytanie ofertowe 3/05/2017/WRPO 1.5.2_2015

Termin składania ofert: 22.06.2017r. do godz. 15:00

Ofertę należy składać w formie pisemnej w języku polskim wraz z wszystkimi wymienionymi załącznikami. Nie dopuszcza się złożenia oferty w wersji elektronicznej.

Pobierz zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe 03-05-2017 WRPO 1.5.2 2015, Załącznik do zapytania ofertowego 03-05-2017 WRPO 1.5.2 2015 wersja-edytowalna


Informacja o wynikach postępowania nr 3/05/2017/WRPO 1.5.2_2015.

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 3/05/2017/WRPO 1.5.2_2015 z dn. 19.05.2017 roku do pobrania - Pobierz