Certyfikaty

International Featured Standards

IFS to międzynarodowy standard wymagany przez najważniejsze europejskie sieci handlu detalicznego. Standard opracowano celem zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów. Jego wdrożenie wskazuje na zaangażowanie firmy w zapewnienie najwyższej jakości produktów, a certyfikat potwierdza, że wytwarzane produkty są bezpieczne, legalne i zgodne ze specyfikacjami Klienta.

ZAŁOŻENIA STANDARDU

Standardy IFS bazują na podejściu opartym na ryzyku. Daje to firmom możliwość elastycznego wprowadzania wymagań do swojej działalności, w oparciu o konkretne ryzyka dotyczące produktów i procesów.

Wdrożenie wymagań standardu ma na celu spełnienie oczekiwań klienta, a w efekcie zminimalizowanie reklamacji, zwiększenie powtarzalności produktów, zmniejszenie kosztów produkcji.

POZIOMY CERTYFIKATU

W celu potwierdzenia skutecznego funkcjonowania procedur wdrożonych w zakładzie podjęliśmy decyzję o certyfikacji. Od kilku lat uzyskujemy certyfikat IFS Food z wynikiem na poziomie wyższym. Jest on obiektywnym dowodem na spełnienie szeregu wymagań zawartych w standardzie IFS. 

KORZYŚCI 

Dla naszych Klientów certyfikat jest dowodem uporządkowania naszych procesów i ich nadzoru, przez przeszkoloną, wyedukowaną kadrę pracowniczą. Dla większości klientów, również międzynarodowych, certyfikat IFS jest satysfakcjonującym potwierdzeniem oferowanego standardu usług. W związku z tym w trakcie podejmowania decyzji o współpracy z nami często rezygnują z przeprowadzania dodatkowego audytu w naszym zakładzie.