Zarządzanie jakością

Wdrożenie #GHP zapewnia bezpieczeństwo pakowania powierzonej nam żywności.

Dobra Praktyka Higieniczna to system kompleksowych działań w naszym zakładzie w celu zapewnienia najwyższych standardów higienicznych we wszystkich pomieszczeniach produkcyjno – magazynowych, ale również w obszarze socjalnym.

O czystość w naszej firmie dba przeszkolona załoga naszego zakładu. Każdy pracownik zwraca uwagę na porządek na swoim stanowisku pracy. Z określoną w planie czyszczenia częstotliwością czyszczone, myte i dezynfekowane są wszystkie elementy mające bezpośredni kontakt z żywnością, jak również pozostałe wyposażenie, hale i magazyny. 

Wszystkie maszyny i urządzenia posiadają określone instrukcje dotyczące utrzymania ich w czystości. Poza codziennym nadzorem nad maszynami, prowadzone są okresowe konserwacje, zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych urządzeń.

Standard higieniczny w naszym zakładzie jest kompleksowo zdefiniowany w Programie Higieny. W tym dokumencie znajdują się szczegółowe wytyczne m. in. dotyczące odzieży roboczej obowiązującej w poszczególnych strefach zakładu. Standardowo pracownicy posiadają obuwie robocze, fartuchy lub kombinezony oraz czepki jednorazowe. W halach dostępne są również rękawiczki i maseczki jednorazowe.