Zarządzanie jakością

Praca w naszej firmie jest zorganizowana w dwuzmianowym systemie brygadowym.

Podzielenie obszaru produkcyjnego na hale produkcyjnych pozwala na realizację do 20 zleceń równocześnie, przy zachowaniu bezpieczeństwa i wysokiej jakości pakowanych produktów.

Pracujemy w dni robocze, od poniedziałku do piątku od 6.00 do 22.00. O wszystkich planowanych przestojach zakładu informujemy naszych Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.

Cały personel produkcyjny jest wyposażony w odzież ochronną. Osoby bezpośrednio zaangażowane w procesy pakowania obligatoryjnie posiadają fartuch oraz czepek. Rękawiczki i maseczki są opcjonalne i zależą od specyfiki procesu produkcyjnego. Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie zaświadczenia, niezbędne do pracy przy produktach spożywczych.

Do każdego zlecenia przygotowywana jest instrukcja pakowania. Jest to dokument zawierający wszelkie informacje konieczne do realizacji danej produkcji. Znajdują się w nim wytyczne wynikające z ogólnych zasad obowiązujących w zakładzie, ale przede wszystkim zawiera wytyczne Klienta.