Celofanowanie kopertowe

Celofanowanie kopertowe polega na zapakowaniu produktu w ściśle przylegającą do niego folię i zamknięciu na bokach w formie koperty.

Oferujemy celafonowanie automatyczne i półautomatyczne, pakowanie w folię różnych typów i grubości, transparentną i z nadrukiem, opcjonalnie z paskiem zrywającym.

Celofanowanie jest szczególnie wskazane przy zabezpieczaniu produktów przed kradzieżą, bądź też podatnych na zawilgocenie, takich jak np. herbaty, susze, czy gumy do żucia. Celofanowanie może służyć również tworzeniu wielopaków.

Automatyczne owijanie produktów w folię i zamykanie kopertowe
7 automatycznych linii celofanujących o szerokim spektrum i wysokiej wydajności
Wsad
dowolne produkty w opakowaniach prostopadłościennych
Materiał opakowania
głównie pudełka kartonikowe, bądź inne formy opakowania w kształcie prostopadłościanów
Wymiary
MIN: 25 x 55 x 10 mm
MAX: 220 x 200 x 110 mm
Informacje dodatkowe
możliwość opcjonalnego dodania paska zrywającego ułatwiającego otwieranie opakowania, możliwość doklejenia eurozawieszki