Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo rozumiemy jako ochronę powierzonych nam towarów oraz zdrowia i życia naszych pracowników.

Cały teren firmy i wszystkie jej zasoby są monitorowane non-stop 24/7. System monioringu składa się z trzech niezależnych, uzupełniających się elementów.

Cały teren jest ogrodzony i monitorowany wizyjnie z zapisem video. Ruch pojazdów i osób na terenie zakładu jest dokumentowany i potwierdzany. Dokumentacja papierowa oraz video jest archiwizowana.

Zakład jest zabezpieczany przez Agencję Ochrony #JOKER  bezpośrednią linią zapewniającą przyjazd jednostki interwencyjnej w razie wystąpienia nagłej potrzeby.

Wszystkie towary – zarówno półprodukty, jak i produkty gotowe, a także mienie firmowe oraz zdrowie i życie pracowników  są objęte kompleksową, firmową polisą ubezpieczeniową.