Mieszanie
Posiadamy mieszalniki dwustożkowe przesypowe. Mieszamy produkty sypkie wg receptury dostarczonej przez klienta.
Przesiewanie

Przesiewanie stosowane jest w celu weryfikacji surowców pod kątem ewentualnych zanieczyszczeń fizycznych, bądź też aby uzyskać frakcje o określonej granulacji.

Proces Przesiewania służy również do rozdrobnienia surowców (pozbycia się ewentualnych grudek), co jest szczególnie ważne w przypadku substancji czynnych stosowanych do przygotowania mieszanin suplementów diety.

Proces stosowany do szerokiej gamy produktów, szczególnie o strukturze sypkiej, sproszkowanej.

Weryfikacja jakości surowców przed procesem dalszej obróbki
Sita o zróżnicowanym oczkowaniu oddzielające frakcje o różnej granulacji
Wsad
susze, proszki, materiał sypki o różnej gęstości
Materiał opakowania
nie dotyczy
Wymiary
nie dotyczy
Informacje dodatkowe
detekcja wykrywaczem metali, dalsze pakowanie w woreczki, pudełka, tuby, słoiki
Mielenie
Mielenie przeprowadzamy w celu zmiany formy lub stopnia granulacji surowca na mniejszy.