COMANUFACTURING FMCG – proces pakowania produktów otwartych do opakowań finalnych – jednostkowych i zbiorczych.
  Mieszanie
  Posiadamy mieszalniki dwustożkowe przesypowe. Mieszamy produkty sypkie wg receptury dostarczonej przez klienta.
  Przesiewanie
  Przesiewanie stosowane jest w celu weryfikacji surowców pod kątem ewentualnych zanieczyszczeń fizycznych, bądź też aby uzyskać frakcje o określonej granulacji.
  Mielenie
  Mielenie przeprowadzamy w celu zmiany formy lub stopnia granulacji surowca na mniejszy.