Nasza firma

Zrównoważony Rozwój

Do ekologii podchodzimy kompleksowo. Zasilamy zakład odnawialnymi źródłami energii i dokładnie segregujemy wszystkie odpady. Od 20 do 40% zapotrzebowania prądowego jest zaspokajane przez własne panele fotowoltaiczne. 100% folii i papieru z procesów produkcyjnych trafia do recyklingu.
Działamy ekologicznie i na rzecz podmiotów ekologicznych. Posiadamy aktualną Certyfikację Oleju Palmowego oraz Certyfikat Pakowania Produktów Ekologicznych.

Dywersyfikacja
Energetyczna

Realizujemy plan dywersyfikacji i optymalizacji mixu energetycznego z wykorzystaniem energii elektrycznej, słonecznej i gazu. Poza przyłączem sieciowym, awaryjnym agregatem prądotwórczym i piecem gazowym, dysponujemy również 50 kW mocy paneli słonecznych. Moc ta będzie w kolejnych latach konsekwentnie zwiększana.

Recykling
i BDO

W związku ze specyfiką branży, w procesach produkcyjnych powstaje odpad zarówno papieru i tektury, jak i tworzyw sztucznych, w tym głównie folii. Całość odpadu jest u nas traktowana jako ważny surowiec wtórny – sortowana i w całości przekazywana do recyklingu. Rejestracja firmy w Bazie Danych o Odpadach gwarantuje monitoring urzędowy całej naszej gospodarki odpadowej.

Postawa Proekologiczna

Troska o środowisko naturalne wynika ze strategii przyjętej przez zarząd, ale również z proekologicznego podejścia każdego pracownika podczas codziennego funkcjonowania w zakładzie. Do działań prowadzących do oszczędności energii należy zaliczyć montaż energooszczędnych źródeł światła oraz stosowanie czujek ruchu. Natomiast segregacja odpadów dotyczy nie tylko obszaru produkcyjnego, ale również strefy socjalno-biurowej.

Poprzez szeroko rozumianą ekologię rozumiemy również pozyskiwanie i utrzymywanie eko-certyfikatów różnego rodzaju. Posiadany przez nas od 2020 roku certyfikat RSPO świadczy o stosowaniu przez nas w procesach produkcyjnych oleju palmowego wyłącznie z plantacji o zrównoważonym rozwoju. Certyfikat Pakowania Produktów Ekologicznych pozwala nam na pakowanie i przepakowywanie produktów EKO/BIO.