Zarządzanie jakością

Wdrożenie #GMP pozwala zapewnić naszym Klientom wysokie standardy copackingu i comanufacturingu.

Celem Dobrych Praktyk Produkcyjnych w naszej firmie jest stworzenie jak najlepszej infrastruktury oraz nowoczesnego, bezpiecznego parku maszynowego pozwalającego zapewnić wysoką i powtarzalną jakość produktów.

Nasz zakład znajduje się w bardzo dobrym stanie technicznym. Obiekty produkcyjne zostały wybudowane w latach 2014-16 bezpośrednio pod kątem specyfiki naszej produkcji. Wszystkie przeglądy techniczne, elektryczne i przeciwpożarowe są aktualne i wykonywane terminowo.  

Obiekty zakładowe powstały na terenach zielonych jako green-field-investment. Aktywnie chronimy nasze zasoby przed szkodnikami w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. Na terenie zakładu znajdują się detektory owadów biegających i lampy owadobójcze oraz pułapki na gryzonie i stacje deratyzacyjne.

Podstawą zapewnienia jakości produktów żywnościowych pakowanych w naszej firmie jest kontrola pracowników zakładu pod kątem ich stanu zdrowotnego. Poza okresowymi badaniami profilaktycznymi, prowadzona jest codzienna kontrola temperatury wszystkich pracowników przed przystąpieniem do pracy.