Nasza firma

Hale i Magazyny

Całkowity obszar naszego zakładu to 15.000 m² ogrodzonego i utwardzonego terenu. Posiadamy wielofunkcyjny budynek o wysokim standardzie z wydzieloną strefą produkcyjną o powierzchni 1.900 m² i 4.500 m² powierzchni magazynowej. Obiekt ma charakter modułowy, co umożliwia jego podział na strefy i sekcje o zróżnicowanym przeznaczeniu.
Cały teren oraz zintegrowany budynek produkcyjno-magazynowy są naszą własnością.

20 stref
produkcyjnych

Hale produkcyjne to fizycznie wydzielone strefy o zróżnicowanej wielkości, temperaturze i wilgotności. Warunki panujące w poszczególnych obszarach, gdzie przeprowadzane są prace związane z copackingiem i comanufacturingiem są dostosowane do wymagań pakowanych produktów. System wentylacji i klimatyzacji umożliwia utrzymanie stabilnych warunków termo- i higrometrycznych niezależnie od warunków panujących w innych oraz na zewnątrz. Wszystkie parametry są monitorowane i trwale przechowywane.

4 sekcje
magazynowe

Magazyn jest podzielony na cztery sekcje:

  • 3.300 m2  komponenty i materiały pomocnicze
  • 800 m2  magazyn długookresowy
  • 200 m2  produkty wymagające specjalnych warunków kontrolowanych
  • 200 m2  materiały gotowe 

Wysokie
składowanie

System wysokiego składowania pozwala nam na przechowywanie do 2.500 palet o wysokości do 180 cm i wadze do 800 kg każda. Magazyn jest obsługiwany przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników przy użyciu elektrycznych wózków widłowych. Dostawy i wysyłki realizowane są poprzez 6 dostępnych bram przeładunkowych.

W halach produkcyjnych i magazynowych możemy zapewnić kontrolowane warunki pakowania i magazynowania. Są one monitorowane przy zastosowaniu systemu urządzeń do kontroli temperatury i wilgotności powietrza. Zakres temperatur jest utrzymywany w przedziale 10-25oC, a wilgotność 30-70%.

Cały teren firmy i wszystkie jej zasoby są monitorowane non-stop – 24/7. System monitoringu składa się z trzech niezależnych, uzupełniających się elementów:

  • profesjonalna zewnętrzna agencja ochrony
  • zespół wykwalifikowanych dozorców 
  • system monitoringu wizyjnego z archiwizacją nagrań