Zadzwoń

Napisz


Ochrona środowiskaŚwiadomie chronimy środowisko naturalne korzystając z najbardziej ekologicznej energii oraz stosując metodę recyclingu, co potwierdzają uzyskane przez nas certyfikaty.


Świadomie chronimy środowisko naturalne

Materiały wykorzystywane w procesie produkcji są w dużej mierze surowcami odzyskiwalnymi, naddającymi się do ponownego przetworzenia. Odpady poprodukcyjne są zatem segregowane i przeznaczane do późniejszego przetworzenia, a następnie do ponownego wykorzystania.