Certyfikaty

Hazard Analysis and Critical Control Point

System HACCP jest metodą zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Zakłada on, że potencjalne zagrożenia i nieprawidłowości zostaną zidentyfikowane przed lub podczas procesu, dzięki czemu mamy możliwość wyeliminować lub zminimalizować ryzyko zagrożenia dla produktu. 

Wdrożone programy warunków wstępnych (GMP/ GHP) stały się dla nas punktem wyjścia do stworzenia systemu HACCP. Powołaliśmy multidyscyplinarny zespół, który przeanalizował wszystkie występujące w zakładzie procesy. Na poszczególnych etapach, od momentu przyjęcia komponentów do wysyłki wyrobu gotowego, przeanalizowaliśmy różne typy potencjalnych zagrożeń. 

Zidentyfikowaliśmy punkty kontrolne oraz krytyczne punkty kontrolne, dla których ustanowiliśmy limity krytyczne. Mając określone parametry oraz przypisane do nich kryteria wdrożyliśmy procedury monitorowania, które pozwalają wykryć ewentualne odchylenia i zastosować działania naprawcze. 

Wraz z dynamicznym rozwojem firmy aktualizujemy system HACCP, a jego skuteczność jest regularnie weryfikowana. Najlepszym dowodem skutecznego działania systemu jest bardzo niski współczynnik reklamacji.