Certyfikaty

Organic

Certyfikat ekologiczny

Posiadamy certyfikat umożliwiający pakowanie produktów ekologicznych wydany przez jednostkę certyfikującą TUV Rheinland. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy procedury dotyczące postępowania z produktami ekologicznymi. Posiadana infrastruktura i określony sposób postępowania umożliwia bezpieczne pakowanie produktów i zachowanie ich ekologicznego statusu.