Certyfikaty

Roundtable on Sustainable Palm Oil

RSPO

Spełniamy wszystkie wymagania certyfikacji RSPO. Opracowaliśmy procedurę kontroli Łańcucha Dostaw RSPO, która jest oparta na normie certyfikacji łańcucha dostaw RSPO-STD-T05-001 v2 i spełnia wszystkie mające zastosowanie wymagania tej normy. Procedura opisuje regulacje dotyczące zakupu, przyjęcia, przechowywania surowców certyfikowanych RSPO oraz dotyczące pakowania wyrobów gotowych zawierających olej palmowy certyfikowany SG, MB.